Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore

Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
Formato: Μέρος (ΚΤ)
Lenguaje:Greek
Publicado: 1941
Materias:
Descripción
Sumario:Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)