Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore

Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
التنسيق: Μέρος (ΚΤ)
اللغة:Greek
منشور في: 1941
الموضوعات:
الوصف
الملخص:Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)