שליחה במסרון: Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore