Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore

Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ336-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα , Παρτιτούρες
Médium: Μέρος (ΚΤ)
Jazyk:Greek
Vydáno: 1941
Témata:
Popis
Shrnutí:Περιέχει το βιβλίο μουσικής G Verdi, Trovatore (1941)