Trích dẫn APA

(1941). Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore.

Trích dẫn kiểu Chicago

Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore. 1941.

Trích dẫn MLA

Βιβλίο Μουσικής G. Verdi , Trovatore. 1941.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.