Διασκευή του Βέρντι

Περιέχει παρτιτούρες

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Atom Record:[ AGDO-AGDO ΚΤ333-Φ09 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Δόδουρα Ιωάννη (1917-1947)
Μέρος της Σειράς Αρχείο Γιάννη Δόδουρα
Format: Μέρος (ΚΤ)
Idioma:Greek
Matèries:
Descripció
Sumari:Περιέχει παρτιτούρες