Αλληλογραφία με κ. Ν. Μπαρμπάτση.

Αλληλογραφία με τον κ. Ν.Μπαρμπάτση την περίοδο 1989-1995.

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ AFOR-KT27-Φ09 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Βασίλειου Δ. Φόρη
Μέρος της Σειράς Αλληλογραφία - Επιστολές, φωτογραφικό υλικό
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1989-1995
Περιγραφή
Περίληψη:Αλληλογραφία με τον κ. Ν.Μπαρμπάτση την περίοδο 1989-1995.