Αλληλογραφία με κ. Βώρο.

- Αλληλογραφία με τον κ. Βώρο κατά τη χρονική περίοδο 1987-1992.

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ AFOR-KT27-Φ03 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Βασίλειου Δ. Φόρη
Μέρος της Σειράς Αλληλογραφία - Επιστολές, φωτογραφικό υλικό
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1987-1992
Περιγραφή
Περίληψη:- Αλληλογραφία με τον κ. Βώρο κατά τη χρονική περίοδο 1987-1992.