Αποκόμματα εφημερίδων,σημειώσεις, αλληλογραφία.

Περιλαμβάνει αποκόμματα από εφημερίδες, προσωπικές σημειώσεις, αλληλογραφία του Βασίλειου Φόρη από το προσωπικό του αρχείο κατά τα έτη 1952-1992.

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Atom Record:[ AFOR-ΚΤ28-Φ01 ]
Μέρος του Αρχείου (Fonds) Αρχείο Βασίλειου Δ. Φόρη
Μέρος της Σειράς Αρχείο Βασίλειου Δ.Φόρη.
Μορφή: Μέρος (ΚΤ)
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 1952-1992
Περιγραφή
Περίληψη:Περιλαμβάνει αποκόμματα από εφημερίδες, προσωπικές σημειώσεις, αλληλογραφία του Βασίλειου Φόρη από το προσωπικό του αρχείο κατά τα έτη 1952-1992.