Ο ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός του Κωνσταντίνου Καραμανλή : 1907-1998 : μια διαλεκτική διερεύνηση με πυξίδα την κοινωνική δικαιοσύνη /

Στο βιβλίο τούτο ο συγγραφέας, διεθνούς εμβέλειας επιστήμονας και βαθύς γνώστης της νεοελληνικής ιστορίας, προσφέρει μιαν ανίχνευση της πολιτικής συλλογιστικής του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σ' ό,τι εκείνος απεκάλεσε "ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό". Στο πλαίσιο τω...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Τζερμιάς, Παύλος Ν. (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Αθήνα : Ι. Σιδέρης, 2007.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια