Εγχειρίδιον εμπειρικής ψυχολογίας /

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Lindner, Gustav Adolf, 1828-1887 (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Σαλίβερος, Μιχαήλ Ι. (HerausgeberIn), Ιωαννίδης-Ολύμπιος, Δημήτριος (ÜbersetzerIn)
Format: Buch
Sprache:Greek
Czech
Veröffentlicht: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Μιχαήλ Ι. Σαλίβερου, 1901
Ausgabe:6η έκδ., βελτ.
Schlagworte:
Online Zugang:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Online

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Bestandesangaben von ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Signatur: 1901 LIN
Exemplar Unknown Not for loan