Γεωγραφία : τεύχος δεύτερον. Ευρώπη /

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Müşterek Yazar: Σεϊτανίδης
Diğer Yazarlar: Βρετός, Ιωάννης Α., 1836-1920
Materyal Türü: Kitap
Baskı/Yayın Bilgisi: Εν Κωνσταντινουπόλει : Γ. Ι. Σεϊτανίδης
Edisyon:έκδοσις δευτέρα, επηυξ. και διορθ.
Konular:
Online Erişim:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Detaylı Erişim Bilgileri ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Yer Numarası: 1899 ΒΡΕ
Kopya Bilgisi Unknown Not for loan