Παραπομπή APA

Σεϊτανίδης, & Βρετός, Ι. Α. Γεωγραφία: τεύχος δεύτερον. Ευρώπη (έκδοσις δευτέρα, επηυξ. και διορθ.). Εν Κωνσταντινουπόλει: Γ. Ι. Σεϊτανίδης.

Παραπομπή Chicago Style

Σεϊτανίδης, και Ιωάννης Α. Βρετός. Γεωγραφία: τεύχος δεύτερον. Ευρώπη. έκδοσις δευτέρα, επηυξ. και διορθ. Εν Κωνσταντινουπόλει: Γ. Ι. Σεϊτανίδης.

Παραπομπή MLA

Σεϊτανίδης, και Ιωάννης Α. Βρετός. Γεωγραφία: τεύχος δεύτερον. Ευρώπη. έκδοσις δευτέρα, επηυξ. και διορθ. Εν Κωνσταντινουπόλει: Γ. Ι. Σεϊτανίδης.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.