Γεωγραφία : τεύχος δεύτερον. Ευρώπη /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Σεϊτανίδης
Övriga upphovsmän: Βρετός, Ιωάννης Α., 1836-1920
Materialtyp: Bok
Publicerad: Εν Κωνσταντινουπόλει : Γ. Ι. Σεϊτανίδης
Upplaga:έκδοσις δευτέρα, επηυξ. και διορθ.
Ämnen:
Länkar:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Beståndsuppgifter i ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Signum: 1899 ΒΡΕ
Exemplar Unknown Not for loan