Γεωγραφία : τεύχος δεύτερον. Ευρώπη /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Σεϊτανίδης
Kolejni autorzy: Βρετός, Ιωάννης Α., 1836-1920
Format: Książka
Wydane: Εν Κωνσταντινουπόλει : Γ. Ι. Σεϊτανίδης
Wydanie:έκδοσις δευτέρα, επηυξ. και διορθ.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Szczegóły zapisu ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Sygnatura: 1899 ΒΡΕ
Egzemplarz Unknown Not for loan