Γεωγραφία : τεύχος δεύτερον. Ευρώπη /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Corporativo: Σεϊτανίδης
Otros Autores: Βρετός, Ιωάννης Α., 1836-1920
Formato: Libro
Publicado: Εν Κωνσταντινουπόλει : Γ. Ι. Σεϊτανίδης
Edición:έκδοσις δευτέρα, επηυξ. και διορθ.
Materias:
Acceso en línea:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Detalle de Existencias desde ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Número de Clasificación: 1899 ΒΡΕ
Copia Unknown Not for loan