Γεωγραφία : τεύχος δεύτερον. Ευρώπη /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor corporatiu: Σεϊτανίδης
Altres autors: Βρετός, Ιωάννης Α., 1836-1920
Format: Llibre
Publicat: Εν Κωνσταντινουπόλει : Γ. Ι. Σεϊτανίδης
Edició:έκδοσις δευτέρα, επηυξ. και διορθ.
Matèries:
Accés en línia:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Detall dels fons de ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Signatura: 1899 ΒΡΕ
Còpia Unknown Not for loan