Γεωγραφία : τεύχος δεύτερον. Ευρώπη /

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلف مشترك: Σεϊτανίδης
مؤلفون آخرون: Βρετός, Ιωάννης Α., 1836-1920
التنسيق: كتاب
منشور في: Εν Κωνσταντινουπόλει : Γ. Ι. Σεϊτανίδης
الطبعة:έκδοσις δευτέρα, επηυξ. και διορθ.
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

الانترنت

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

تفاصيل المقتنيات من ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
رقم الطلب: 1899 ΒΡΕ
النسخة Unknown Not for loan