Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην : επί τη εικοσιπενταετηρίδι της καθηγεσίας αυτού 1926-1951

Ο βίος Ιωάννου Βατάτση του ελεήμονος -- Ένας νόμος καλής συμπεριφοράς στον Ερωτόκριτο -- Βοιγραφικά του Αγάπιου Χαπίπη -- Η φολοσοφία και τα προβλήματα της -- Σχέσεις Μακεδόνων και Αθηναίων κατά τον 5ον π.Χ. αιώνα -- Το τραγούδι της Αντρειωμένης Λυγερής -- Η Ροτόντα του Αγίου Γεωργίου εις τας αναμνή...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953
Σειρά:Ελληνικά. Περιοδικόν Σύγγραμμα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Παράρτημα. ; 4
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 089.89 ΠΡΟ
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan