Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863. Τόμος 3ος : αναγραφή των κατά την χρονικήν ταύτην περίοδον όπου δήποτε ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων και εντύπων εν γένει

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Μέξας, Βαλέριος Γ. (Συγγραφέας), Γκίνης, Δημήτριος Σ. (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών. Γραφείο Δημοσιευμάτων, 1941
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια