Βίβλος Ελευθερίου Βενιζέλου. Τόμος 9ος : 1922-1936

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Αθήνα : Σμυρνιώτης, 1979
Σειρά:Η ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια