Γραμματική της γαλλικής γλώσσης : θεωρητική και πρακτική : κατ΄ έγκρισιν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Desrues, W. H. (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Δούκας, Χρήστος (Επιμελητής έκδοσης)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
French
Έκδοση: Εν Αθήναις : Παρά τω εκδότη Χρήστω Δούκα, 1861
Έκδοση:2η έκδ., μετά πλείστων προσθηκών και διορθώσεων
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1861 DES
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan