Η γυναικοκρατία : κωμωδία εις πέντε πράξεις : προς χρήσιν και διασκέδασιν των ελλήνων /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παπαδόπουλος
Άλλοι συγγραφείς: Βυζάντιος, Δημήτριος Κ.
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Αθήναις : εκ της τυπογραφίας Ν. Παππαδοπούλου
Έκδοση:Εκδοθείσα δε παρ΄ αυτού (Δ.Κ. Βυζαντίου)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1841 ΒΥΖ
Αντίγραφο Unknown Not for loan