Ιστορικά σύμμεικτα είς τον Ελευθέριον Κ. Βενιζέλον : 1864-1936 : μελέται, άρθρα, επιστολαί, 1964-1980, αφιέρωμα είς την 45ην επέτειον από του θανάτου του /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Τουρλίδης, Γεώργιος Αθ., 1945-2004 (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Αθήναι : [χ.ό.], 1981
Θέματα:
Περιγραφή
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη