[Γεωγραφία. Τόμος τρίτος] : [με δύο χάρτας: 1. Τουρκίας και Ελλάδος, 2. Ασίας και του συνορεύοντος μέρους της Ωκεανίας] /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Balbi, Adriano, 1782-1848 (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Αργυριάδης, Δημήτριος, Αργυριάδης, Νικόλαος, Κούμας, Κωνσταντίνος Μ., 1777-1836
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: [Εν Βιέννη της Αυστρίας] : [εκ της τυπογραφίας Αντ. Μπένκο [πρώην Αϋκούλ]]
Έκδοση:[Μετά δε την αυτού αποβίωσιν αναθεωρηθείσα και με την γ΄. έκδοσιν του γαλλικού πρωτοτύπου παραβληθείσα ξεδόθη επιστασία και διορθώσει των αυταδέλφων Δ. και Ν. Αργυριάδων]
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1838-40 BAL
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan