Ο λόγος του κ. Πρωθυπουργού προς τους φοιτητάς

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εθνικό Τυπογραφείο (Εκτυπωτής)
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Αθήνα : Εθνικό Τυπογραφείο, 1937
Θέματα:
Περιγραφή
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη