Λόγος πανηγυρικός είς την 25ην Μαρτίου : εκφωνηθείς είς την αίθουσαν των τελετών /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Αδαμαντίου, Αδαμάντιος Ι., 1875-1937 (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Αθήναις : [χ.ό.], 1929
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια