Ελλάς αιωνία δόξα : χρονικόν της επισκέψεως της αυτού μεγαλειότητος του βασιλέως των ελλήνων Παύλου και της αυτής μεγαλειότητος της βασιλίσσης Φρειδερίκης εις τας Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής : μετά επιλογής ομιλιών : 28 Οκτωβρίου- 3 Δεκεμβρίου 1953

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: United States of America : IBM, 1954
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 089.89 ΕΛΛ
Αντίγραφο Unknown Not for loan