Η απίδεα, ή, Αχλαδιά : η καλλιέργεια, τα κλαδέυματα, τα σχήματα, αι ποικιλίαι και αι ασθένειαι αυτής /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Οικονομίδης, Λάμπρος (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Απατσίδης Ν. Α. (Εκτυπωτής)
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Αθήναι : Απατσίδης, 1934
Θέματα:
Περιγραφή
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη