Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

保存先:
書誌詳細
第一著者: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (著者)
その他の著者: Καπετανάκης, Κυριάκος (翻訳家)
フォーマット: 図書
言語:Greek
German
出版事項: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
主題:
オンライン・アクセス:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο