Παραπομπή APA

Gaspari, A., & Καπετανάκης, Κ. (1816). Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας: εις πλήρη της γης γνώσιν. Εν Βιέννη της Αουστρίας: Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ.

Παραπομπή Chicago Style

Gaspari, Adam-Christian, και Κυριάκος Καπετανάκης. Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας: εις πλήρη της γης γνώσιν. Εν Βιέννη της Αουστρίας: Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816.

Παραπομπή MLA

Gaspari, Adam-Christian, και Κυριάκος Καπετανάκης. Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας: εις πλήρη της γης γνώσιν. Εν Βιέννη της Αουστρίας: Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.