Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Spremljeno u:
Bibliografski detalji
Glavni autor: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Autor)
Daljnji autori: Καπετανάκης, Κυριάκος (Prevodilac)
Format: Knjiga
Jezik:Greek
German
Izdano: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Teme:
Online pristup:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο