Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Сохранить в:
Библиографические подробности
Главный автор: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Автор)
Другие авторы: Καπετανάκης, Κυριάκος (Переводчик)
Формат:
Язык:Greek
German
Опубликовано: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Предметы:
Online-ссылка:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Оглавление:
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών