Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Autor)
Otros Autores: Καπετανάκης, Κυριάκος (Traductor)
Formato: Libro
Lenguaje:Greek
German
Publicado: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Materias:
Acceso en línea:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Tabla de Contenidos:
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών