Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Καπετανάκης, Κυριάκος (ÜbersetzerIn)
Format: Buch
Sprache:Greek
German
Veröffentlicht: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Schlagworte:
Online Zugang:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Inhaltsangabe:
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών