Πλουτάρχου βίοι παράλληλοι. Μέρος πέμπτον : οίς προσετέθησαν σημειώσεις, και των αυτοσχεδίων στοχασμών περί της ελληνικής παιδείας και γλώσσης ακολουθία /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Πλούταρχος, 46-120 (Συγγραφέας)
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Eberhart J.-M.
Άλλοι συγγραφείς: Ζωσιμάδες, Κοραής, Αδαμάντιος, 1748-1833
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Παρισίοις : εκ της τυπογραφίας Ι.Μ. Εβεράρτου
Έκδοση:Φιλοτίμω δαπάνη των Αυταδέλφων Ζωσιμάδων, παιδείας ένεκα των την Ελλάδα φωνήν διδασκομένων Ελλήνων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1813 ΠΛΟ
Αντίγραφο Unknown Not for loan