Γραμματική της ελληνικής γλώσσης : εις χρήσιν του κατά την Σμύρνην Φιλολογικού Γυμνασίου /

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Buttmann, Philipp Karl, 1764-1829 (Autore)
Altri autori: Οικονόμος, Στέφανος (Traduttore)
Natura: Libro
Lingua:Greek
German
Pubblicazione: Εν Βιέννη : Εκ της τυπογραφίας του Λεοπόλδου Γρουνδ., 1812
Soggetti:
Accesso online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Accesso online

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Dettagli sul posseduto da ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Collocazione: 1812 BUT
Copia Unknown Not for loan
Copia Unknown Not for loan
Copia Unknown Not for loan
Copia Unknown Not for loan