Παραπομπή APA

Buttmann, P. K., & Οικονόμος, Σ. (1812). Γραμματική της ελληνικής γλώσσης: εις χρήσιν του κατά την Σμύρνην Φιλολογικού Γυμνασίου. Εν Βιέννη: Εκ της τυπογραφίας του Λεοπόλδου Γρουνδ..

Παραπομπή Chicago Style

Buttmann, Philipp Karl, και Στέφανος Οικονόμος. Γραμματική της ελληνικής γλώσσης: εις χρήσιν του κατά την Σμύρνην Φιλολογικού Γυμνασίου. Εν Βιέννη: Εκ της τυπογραφίας του Λεοπόλδου Γρουνδ., 1812.

Παραπομπή MLA

Buttmann, Philipp Karl, και Στέφανος Οικονόμος. Γραμματική της ελληνικής γλώσσης: εις χρήσιν του κατά την Σμύρνην Φιλολογικού Γυμνασίου. Εν Βιέννη: Εκ της τυπογραφίας του Λεοπόλδου Γρουνδ., 1812.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.