Γραμματική της ελληνικής γλώσσης : εις χρήσιν του κατά την Σμύρνην Φιλολογικού Γυμνασίου /

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Buttmann, Philipp Karl, 1764-1829 (Auteur)
Autres auteurs: Οικονόμος, Στέφανος (Traducteur)
Format: Livre
Langue:Greek
German
Publié: Εν Βιέννη : Εκ της τυπογραφίας του Λεοπόλδου Γρουνδ., 1812
Sujets:
Accès en ligne:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Informations d'exemplaires de ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Cote: 1812 BUT
Exemplaire Unknown Not for loan
Exemplaire Unknown Not for loan
Exemplaire Unknown Not for loan
Exemplaire Unknown Not for loan