Γραμματική της ελληνικής γλώσσης : εις χρήσιν του κατά την Σμύρνην Φιλολογικού Γυμνασίου /

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Buttmann, Philipp Karl, 1764-1829 (مؤلف)
مؤلفون آخرون: Οικονόμος, Στέφανος (المترجم)
التنسيق: كتاب
اللغة:Greek
German
منشور في: Εν Βιέννη : Εκ της τυπογραφίας του Λεοπόλδου Γρουνδ., 1812
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

الانترنت

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

تفاصيل المقتنيات من ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
رقم الطلب: 1812 BUT
النسخة Unknown Not for loan
النسخة Unknown Not for loan
النسخة Unknown Not for loan
النسخة Unknown Not for loan