Ποιημάτια ιατρικά = Poemata medica : άπερ ο αυτός και εις την λατινίδα φωνήν μετήνεγκε = quae idem ipse et in latinum sermonem soluta oratione transtulit /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βεντότης
Άλλοι συγγραφείς: Καρακάσσης, Δημήτριος
Μορφή: Βιβλίο
Έκδοση: Εν Βιέννη της Αουστρίας : εν τη ελληνική τυπογραφία Γεωργίου Βεντότη
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1795 ΚΑΡ
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan