August Gottlieb Richter's Anfangsgründe der Wundarzeykunst

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Richter, August Gottlieb, 1742-1812 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Göttingen : Bey Johann Christian Dieterich, 1798
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Chi tiết quỹ từ ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Số hiệu: 1798 RIC
Sao chép Unknown (v.5) Not for loan