Αι μεταπολεμικαί πρόοδοι της χειρουργικής : λόγος πρυτανικός ρηθείς την 14ην Φεβρουαρίου 1954 εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών επί τη επισήμω εγκαθιδρύσει των πανεπισμιακών αρχών /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Σιγάλας, Μαρίνος Ιακ., 1894- (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: εν Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1954
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 610 ΣΙΓ
Αντίγραφο Unknown Not for loan