Απόδειξις του κύρους των της Νέας, και Παλαιάς Διαθήκης βιβλίων, και της εν αυτοίς αληθείας υπεράσπισις, ή, Ανασκευή της του Βολτέρου βίβλου, της καλουμένης τελευταίον διερμηνευθείσης Διαθήκης : εκ της Γάλλων φωνής μεταφρασθείσα, ήπερ προσετέθησαν και τινές σημειώσεις /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Clement, Jean Marie Bernard (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Νικηφόρος Θεοτόκης, Αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου και Χερσώνος, 1730-1800 (Μεταφραστής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
French
Έκδοση: Εν τη Βιέννη της Αυστρίας : Παρά τοις αυταδέλφοις Μαρκί: Πούλιου, 1794
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Διαδίκτυο

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 1794 CLE
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan
Αντίγραφο Unknown Not for loan