Η πολιτεία του Πλάτωνα : εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια

Ο Πλάτωνας κατέχει την πρώτη θέση στη δυτική φιλοσοφική παράδοση. Αυτός επενόησε, θεμελίωσε και τοποθέτησε τη φιλοσοφία επικεφαλής όλων των επιστημών. Ανάμεσα στην πλειάδα των δραματικών διαλόγων, που έγραψε ο Πλάτωνας, η "Πολιτεία" έρχεται σε πρώτη σε έκταση και περιεχόμενο. Οι ριζοσπαστι...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Πλάτων, 427-347 π.Χ. (Συγγραφέας)
Άλλοι συγγραφείς: Μέμμος, Νικόλαος Α. (Μεταφραστής)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκή : Πουρνάρας, 1994
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια