Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος των πρωτοπείρων Ρωμελιτών της γερμανικής γλώσσης : τουτέστι, βιβλίον επωφελέστατον και αναγκαιότατον, εις εκείνους τους Ρωμελίτας όπου ποθούσι, δια να μάθωσι των γερμανικών γραμμάτων την ανάγνωσιν, διαφόρων πραγμάτων ονομασίας κ συνομιλίας αναγκαιοτάτας ωσάν όπου περιέχει.... /

Αποθηκεύτηκε σε:
书目详细资料
主要作者: Παπαγεωργίου Μιχαήλ, 1727-1796 (Συγγραφέας)
格式: 图书
语言:Greek
German
出版: Εν Πέστα : Εν τη τυπογραφία του Φραγκίσκου Πέλεγκα του εκ Καστοριάς, 1792
版:Τύποις έκδοθέντα, νύν το δεύτερον /
主题:
在线阅读:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

因特网

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

持有资料详情 ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
索引号: 1792 ΠΑΠ
复印件 Unknown Not for loan