Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος των πρωτοπείρων Ρωμελιτών της γερμανικής γλώσσης : τουτέστι, βιβλίον επωφελέστατον και αναγκαιότατον, εις εκείνους τους Ρωμελίτας όπου ποθούσι, δια να μάθωσι των γερμανικών γραμμάτων την ανάγνωσιν, διαφόρων πραγμάτων ονομασίας κ συνομιλίας αναγκαιοτάτας ωσάν όπου περιέχει.... /

Bewaard in:
Bibliografische gegevens
Hoofdauteur: Παπαγεωργίου Μιχαήλ, 1727-1796 (Auteur)
Formaat: Boek
Taal:Greek
German
Gepubliceerd in: Εν Πέστα : Εν τη τυπογραφία του Φραγκίσκου Πέλεγκα του εκ Καστοριάς, 1792
Editie:Τύποις έκδοθέντα, νύν το δεύτερον /
Onderwerpen:
Online toegang:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Exemplaargegevens van ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Plaatsingsnummer: 1792 ΠΑΠ
Kopie Unknown Not for loan