Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος των πρωτοπείρων Ρωμελιτών της γερμανικής γλώσσης : τουτέστι, βιβλίον επωφελέστατον και αναγκαιότατον, εις εκείνους τους Ρωμελίτας όπου ποθούσι, δια να μάθωσι των γερμανικών γραμμάτων την ανάγνωσιν, διαφόρων πραγμάτων ονομασίας κ συνομιλίας αναγκαιοτάτας ωσάν όπου περιέχει.... /

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Παπαγεωργίου Μιχαήλ, 1727-1796 (Συγγραφέας)
פורמט: ספר
שפה:Greek
German
יצא לאור: Εν Πέστα : Εν τη τυπογραφία του Φραγκίσκου Πέλεγκα του εκ Καστοριάς, 1792
מהדורה:Τύποις έκδοθέντα, νύν το δεύτερον /
נושאים:
גישה מקוונת:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

אינטרנט

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

פרטי מלאי ספרים מ ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
סימן המיקום: 1792 ΠΑΠ
עותק Unknown Not for loan