Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος των πρωτοπείρων Ρωμελιτών της γερμανικής γλώσσης : τουτέστι, βιβλίον επωφελέστατον και αναγκαιότατον, εις εκείνους τους Ρωμελίτας όπου ποθούσι, δια να μάθωσι των γερμανικών γραμμάτων την ανάγνωσιν, διαφόρων πραγμάτων ονομασίας κ συνομιλίας αναγκαιοτάτας ωσάν όπου περιέχει.... /

Wedi'i Gadw mewn:
Manylion Llyfryddiaeth
Prif Awdur: Παπαγεωργίου Μιχαήλ, 1727-1796 (Awdur)
Fformat: Llyfr
Iaith:Greek
German
Cyhoeddwyd: Εν Πέστα : Εν τη τυπογραφία του Φραγκίσκου Πέλεγκα του εκ Καστοριάς, 1792
Rhifyn:Τύποις έκδοθέντα, νύν το δεύτερον /
Pynciau:
Mynediad Ar-lein:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Rhyngrwyd

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Manylion daliadau o ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Rhif Galw: 1792 ΠΑΠ
Copi Unknown Not for loan