Μεγάλη παιδαγωγική εγκυκλοπαίδεια : επί τη βάση του Lexikon der Padagogik του Herder. τόμος τρίτος /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Άλλοι συγγραφείς: Παπαχριστοφίλου, Δημήτριος Ι. (Επιμελητής έκδοσης)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
German
Έκδοση: Αθήνα : Ελληνκά Γράμματα, 1967-1968
Θέματα:

ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη

Λεπτομέρειες τεκμηρίων από ΚΔΒΚ: Κλειστό βιβλιοστάσιο - Αποθήκη
Ταξιθετικός Αριθμός: 370.3 ΜΕΓ
Αντίγραφο Unknown Not for loan